تبریک

به نام خدا

عیدسعید غدیر خم بر کلیه همکاران فیزیک منطقه یک و خانواده محترمشان مبارک باد.

ضمناآخرین مهلت ارسال مقاله علمی همکاران به دبیرخانه فیزیک 20/9/90 می باشد.

                                                                            گروه فیزیک منطقه

/ 0 نظر / 4 بازدید