اطلاعییه

اطلاعیه

 بدینوسیله به اطلاع کلیه دبیران فیزیک منطقه یک و مناطق نوزده گانه می رساند کارشناسی پژوهش و آموزش و ارتقاء مهارت های حرفه ای منطقه در نظر دارد دو دوره ضمن خدمت به صورت ذیل برگزار نماید لذا از کلیه همکاران منطقه و مناطق نوزده گانه دعوت می شود جهت ثبت نام به محل پژوهش سرا مراجعه نمایتد.

تلفن تماس پژوهش سرا                                 22718080

         

             نام دوره                                                                          

الف تحلیل برنامه درسی فیزیک و آزمایشگاه         22 ساعت                091203709

ب- کاربرد وسایل آزمایشگاهی و برگزاری آن          20 ساعت                  091203234

                                                                                                

                                                                                                                                               گروه فیزیک منطقه یک

                                                               

/ 0 نظر / 4 بازدید