اطلاعیه

بدینوسیله به آگاهی می رساند ،کلاس های آمادگی دانش آموزان جهت شرکت در مرحله دوم مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی فیزیک برای دختران روز های شنبه و یک شنبه ١۴و١۵ اسفند ٨٩ از ساعت ١٣ الی ١۵ در محل دبیرستان فراست برگزار می شود.

درضمن این کلاس ها برای پسران روز های شنبه و یک شنبه ١۴و١۵ اسفند ٨٩ از ساعت ١۴ الی ١۵/۵ در محل دبیرستان سلام در نظر گرفته شده است

/ 0 نظر / 4 بازدید