کارگاه طراحی سوال

درورد

باتوجه به نونگاشت بودن کتاب درسی پایه یازدهم و اهمیت طراحی سوال گروه فیزیک درنظر دارد کارگاهی را به این منظور تشکیل دهد. 

لطفا پیشنهادات و نظرات خود را در مورد چگونگی برگزاری این کارگاه با گروه درمیان بگذارید.

در ضمن در صورت تمایل به انجام فعالیتی پر این کارگاه هستید با گروه هماهنگی بفرمایید.

با تشکر

/ 0 نظر / 27 بازدید