اطلاعیه

بسمه تعالی : با سلام  بدینوسیله به اطلاع کلیه دبیران فیزیک  منطقه یک و مناطق نوزده گانه شهر تهران می رساند دوره ضمن خدمت کاربرد وسایل آزمایشگاهی و نگهداری آنها کد ٩١٢٠٣٢٣۴از تاریخ ١٩/١١/٨٨از ساعت ٣٠/١۴الی ١٨در محل پزوهش سرا برگزار می گردد.

/ 0 نظر / 4 بازدید