شوریده سری که شرح ایمان می کرد

هفتاد و دو فصل سرخ عنوان می کرد

بانای بریده نیز بر منبر نی

تفسیر خجسنه ای ز قرآن می کرد

شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد

 

/ 0 نظر / 4 بازدید