طرح درس

باسلام

همکاران عزیر می توانند برای مشاهده طرح درس به سایت های زیر مراجعه نمایند

1 - طرح درس عدسی مقعر ومحدب به سایت tebyan.net بخش مرکز یادگیری

2- http://www.aqrschool.com/1/activities/educational/402--1-90-89.html

3- http://mah1350.pib.ir/1636500

4- persianteach بخش روش های تدریس

5-http://etu.isfedu.org/Portals/0/tarh1fizi.doc

/ 0 نظر / 7 بازدید