سوال های مفهومی

سوال هاي مفهومي برگزيده از سوال هاي دي ماه93

فيزيك اول فصل اول

سوال 1 – طراح گروه فيزيك دبيرستان فرزانگان 2

 

سوال 2- طراح خانم كرمي دبيرستان صهباي صفا

 

/ 0 نظر / 20 بازدید