اسامی حاضران در عکس

 

حاضران در عکس، از راست به چپ

 

ردیف اول : اوون ریچاردسون (نوبل فیزیک ۱۹۲۸)، چارلز ویلسون (نوبل فیزیک ۱۹۲۷)، چارلز گویه، پل لانگه وین، آلبرت اینشتین (نوبل فیزیک ۱۹۲۱)، هنریک لورنتز (نوبل فیزیک ۱۹۰۲)، ماری کوری (نوبل فیزیک ۱۹۰۳ و نوبل شیمی ۱۹۱۱)، مکس پلانک (نوبل فیزیک ۱۹۱۸)، اروینگ لنگ مویر (نوبل شیمی ۱۹۳۲)
ردیف دوم : نیلز بوهر (نوبل فیزیک ۱۹۲۲)، مکس بورن (نوبل فیزیک ۱۹۵۴)، لوییس دی بروگلی (نوبل فیزیک ۱۹۲۹)، ارتور کامپتون (نوبل فیزیک ۱۹۲۷)، پل دیراک (نوبل فیزیک ۱۹۳۳)، هنریک کرامرز، ویلیام براگ (نوبل فیزیک ۱۹۱۵)، مارتین نادسن، پیتر دبیه (نوبل شیمی ۱۹۳۶)
ردیف سوم (ایستاده) : لئون بریلوئین، رالف فاولر، ورنر هایزنبرگ (نوبل فیزیک ۱۹۳۲)، ولفگانگ پائولی (نوبل فیزیک ۱۹۴۵)، ژولز امیل ورشافلت، اروین شرودینگر (نوبل فیزیک ۱۹۳۳)، تئوفیل دی داندر، ادوارد هرزن، پل اهرنفست، امیل هنریوت، اگوست پیکارد

/ 0 نظر / 7 بازدید