خبر مهم در مورد کنفرانس فیزیک

زندگینامه مختصر جناب آقای دکتر مهدی گلشنی:
- متولد اصفهان، ۱۳۱۷
تحصیلات
- لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران ،۱۳۳۹
- دکترای فیزیک از دانشگاه کالیفرنیا (برکلی – آمریکا) ،۱۳۴۸

مسؤلیتهای علمی- دانشگاهی
- عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف (از ۱۳۴۹ تا کنون)، استاد دانشگاه صنعتی شریف (از ۱۳۶۴ تا کنون)
- عضو پیوستة فرهنگستان علوم (از ابتدای آن) ، ورئیس گروه علوم پایة آن (از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹)
- سر پرست گروه علوم پایه شورای عالی برنامه ریزی (از ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۰)
- عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (از ۱۳۷۵ تا کنون)
- رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف ( از ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ و از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۸)
- معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف ( از ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹)
رئیس( و بنیانگذار ) گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف ( از ۱۳۷۴ تاکنون ) -
- رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷)

خدمات علمی ـ فرهنگی
پایه‌گذاری گروه فلسفة علم دانشگاه صنعتی شریف (اولین نهادی که در ایران عهده‌دار تربیت دانشجو در رشتة فلسفة علم است)
فعالیت موثر در راه‌اندازی دورة دکترای فیزیک در دانشگاه صنعتی شریف (اولین دورة دکترای فیزیک در ایران)
پایه‌گذاری تحقیقات در زمینة «فیزیک بنیادی» در ایران
فعال کردن تحقیقات در زمینه‌های «علم و دین» و «فیزیک و فلسفه» در ایران
مشارکت در برنامه‌ریزی و تأسیس مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات
عضو مؤسس انجمن بین‌المللی علم و دین (کمبریح، انگلستان)
مشاوره و مشارکت در پروژة کنفرانس علم و جستحوی معنویت (۱۹۹۸- برکلی، آمریکا) که نقطة عطفی در تاریخ مناسبات علم و دین در غرب محسوب می‌شود
راه‌اندازی نشریات نامة علم و دین، آفاق ال������الاسلامیة و نامة علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
راه‌اندازی مرکز تحقیقات امام علی (ع)، پژوهشکدة اقتصاد، گروه اندیشة سیاسی اسلام، گروه غرب‌شناسی،گروه مطالعات زنان ، گروه علم و دین،گروه فلسفه برای کودکان، و دوره های دکترای تاریخ علم در تمدن اسلامی و دکترای فلسفه علم در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکترای فلسفه علم در دانشگاه صنعتی شریف

عضویت در جوامع علمی – فرهنگی

- عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

- عضووابسته ارشد مرکز بین المللی فیزیک نظری در تریست ایتالیا (از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۴)

- عضو آکادمی علوم جهان اسلام (از ۱۳۸۱ تا کنون)

- عضو انجمن اروپائی علم و الهیات

- عضو انجمن استادان فیزیک آمریکا

- عضو مرکز الهیات و علوم طبیعی (برکلی، آمریکا)

- عضو مو سس انجمن بین المللی علم و دین (کمبریج ، انگلیس))

انجمن فیزیک ایران
انجمن فیزیک آمریکا
انجمن مدرسان فیزیک آمریکا
انجمن بین‌المللی علم و دین (کمبریج، انگلستان)
انجمن فلسفة علم (میشیگان، آمریکا)
انجمن اروپایی علم و الهیات
انجمن مطالعة علمیِ دین (نیویورک، آمریکا)
مرکز الهیات و علوم طبیعی (برکلی، آمریکا)
مرکز بین‌المللی فیزیک نظری (تریست، ایتالیا)
مرکز اسلام و علم (کانادا)
مؤسسة تعامل الهیّات با علم و تکنولوژی (میسوری، آمریکا)
مؤسسة علم و دین مِتانِکسوس (فیلادلفیا، آمریکا)، و …

جوایز و عناوین افتخاری:
استاد نمونة دانشگاه صنعتی شریف
استاد نمونة آموزش عالی کشور
استاد ممتاز فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
استاد ممتاز دانشگاه صنعتی شریف
جایزة تمپلتون برای درس علم و دین
داور بین المللی جایزه علم و دین تمپلتون (بزرگترین جایزهء مالی در جهان در زمینه علم و دین)
برنده دو دوره جایزة کتاب سال ایران
چهره ماندگار فیزیک ، سال ۱۳۸۱
دریافت نشان درجة یک دانش در مراسم بزرگداشت مشترک فرهنگستانها،به عنوان برگزیدة فرهنگستان علوم، ۱۳۸۸

مسئولیت برگزاری کنفرانسها:
سمینار فلسفه و روش‌شناسی علوم تجربی (۱۳۶۹)
کنگرة بین‌المللی امام علی (ع) و عدالت، وحدت و امنیت (۱۳۷۹)
کنفرانس توسعه دانش و فناوری (۱۳۸۳)
کنگرة ملی علوم انسانی: وضعیت امروز ، چالشهای فردا ( ۱۳۸۵)

مهلت ارسال مقاله تا 25 تیرماه 1393 و ثبت نام عادی تا 31 تیرماه 1393 و ثبت نام با تاخیر تا 15 مرداد 1393باقی مانده است.برای آگاهی بیشتر از محورهای کنفرانس و چگونگی ثبت نام، به وبگاه www.uipteachers.com وارد شوید.

منبع : http://uipteachers.com/news2_f.asp?id=673


/ 0 نظر / 28 بازدید