تبزیک سال نو

ای گرداننده دلهاو دیده ها

        ای پدید آورنده شب و روز

              ای تغییر دهنده حالها و احوال

                   تغییر ده حال ما را به بهترین حال

فرا رسیدن عید نوروز باستانی را به کلیه ی همکاران فیزیک منطقه یک و مناطق

نوزده گانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

                                                                        گروههای آموزشی منطقه یک

                                                                                    گروه فیزیک 

/ 0 نظر / 5 بازدید