برنامه عملیاتی گروه فیزیک

ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

توضیحات

1

طراحی آموزشی

1

ß

برگزاری مجامع

جلسه

2

 

 

2

ß

غنی سازی سایت و تالار گفتمان

( فراخوان تامین محتوای علمی سایت گروه توسط دبیران و همکاران)

فراخوان

1

طول سال تحصیلی

 

3

ßß

ارائه ی مقاله ( آموزش فیزیک )

مقاله

 

پس از اعلام تاریخ قطعی توسط سازمان

 

4

 

ارسال بسته ی آموزشی

بسته

1

طول سال تحصیلی

 

5

 

کارگاه آموزشی تولید محتوای آموزشی

جلسه

1

دی ماه

 

6

/ 0 نظر / 6 بازدید