تشکر و قدر دانی

با سلام و احترام

بدینوسیله گروه فیزیک منطقه یک  از سرکار خانم مروی و سرکار خانم اکرم بهرامی به عنوان نفرات برتر در ارسال مقاله علمی جهت همایش علمی فیزیک مورخ 27/9/90 تشکر و قدردانی می نماید از سایر همکاران ارسال کننده مقاله نیز سپاسگزایم .

در ضمن از سرکار خانم عالمه محمدی و سرکار خانم موسوی نزادو سرکار خانم نجار که با ارسال مقاله وفعالیتهای آزمایشگاهی و پوستر ولطیفه و ... با گروه همکاری نموده اند نیز

قدردانی می نماید.                                                          گروه فیزیک منطقه یک

/ 0 نظر / 5 بازدید