برگزاری اولین مجمع و کارگاه طراحی سوال

اولین مجمع گروه فیزیک و کارگاه اموزشی گروه فیزیک در محل گروههای اموزشی منطقه از ساعت 13/30- 15/15 تشکیل شد. 

در این جلسه ریزبرنامه عملیاتی گروه و انتظارات گروه از همکاران در راستای عملیاتی شدن با کیفیت برنامه ها بیان شد. 

در ادامه برنامه ملی درسی بازبینی و مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه طراحی سوال با ارایه پاورپوینت اموزشی شروع شد و پس از بررسی سوالات منتخب منتطقه از سوالات خردادماه همکاران فرم مشخصات طراحی ازمون در اختیار همکاران قرار گرفت و توضیحات جامعی بیان شد. 

در ادامه همکاران به گروههای سه نفره تقسیم بندی شدند و فرم مشخصات در اختیار انها قرار گرفت تا پس از تعیین اهداف هر فصل با تقسیم بندی فصل ها بین گروهها ، همکاران به طراحی سوال پرداختند. 

با تشکر از حضور شما فرهیختگان 

/ 0 نظر / 27 بازدید