برگزاری اولین دوره ضمن خدمت انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

با درورد

از دبیران عضو انجمن معلمان که در اولین جلسه دوره ضمن خدمت 16 ساعته که با تلاش انجمن معلمان فیزیک شهر تهران و ضمن خدمت اداره کل برگزار خواهد شد شرکت کردند سپاسگزاریم . تاریخ برگزاری دو جلسه بعدی متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.

/ 0 نظر / 42 بازدید