جلسه با ریاست و معاونین محترم منطقه

با درود

امروز ساعت 7/45 صبح جلسه با حضور ریاست محترم منطقه و معاونین ایشان همچنین تعدادی از مدیران و نمایندگان معلم در محل اتاق شورا در اداره منطقه یک تشکیل شد. پس از صحبتهای ریاست محترم منطقه در مورد تغییر نگاه مدیریت و اتخاذ سیاست تشویقی برای ایجاد انگیزه و اداره کرده امور بصورت تعاملی و مشارکتی در مدارس همکاران به تبادل نظر در این مورد پرداختند. در ادامه عزیزان شرکت کننده پیشنهادات خود را در مورد چگونگی اجرای برنامه یکروزه بزرگداشت مقام معلم با حضور نمایندگان معلم اعلام کردند. در پایان جلسه قرار شد برنامه ریزی لازم در این مورد انجام شود و مسئولیت های روز بزرگداشت مقام معلم بین شرکت کنندگان تقسیم و به این عزیزان اعلام شود.

/ 0 نظر / 33 بازدید