تشکر وقدردانی

باسلام و احترام

بدینوسیله گروه فیزیک منطقه یک از مدارس ذیل که دانش آموزان آنها با ارسال مقاله و لوح فشرده در جهت کیفیت بخشی آموزش فیزیک اقدام نموده اند قدردانی نموده و مراتب سپاسگزاری خود را اعلام می نماید.

١- دبیرستان مهدوی

٢- هنرستان امام حسن (ع)

٣- دبیرستان احمدیه

                                                                              باتشکر

                                                                     گروه فیزیک منطقه یک

/ 0 نظر / 7 بازدید