مسابقه آموزش فیلم مفهومی نور برای معلمان فیزیک

به مناسبت سال جهانی نور مسابقه ای تحت نام آموزش فیلم مفهومی نور برای معلمان فیزیک طراحی شده است.

اثر فیلمی 90 ثانیه ای از آموزش نوآورانه یک موضوع مربوط به نور است. لازم است این فیلم شامل صحبت و نام فردمدرس، استان وشهر، پایه، مجتمع آموزشی وتدریس باشدوهمچنین محتوای آموزش می تواند با توضیح ،نمایش ،آزمایش، نشان دادن فعالیت و...همراه باشد.

شرکت کنندگان:

- معلمان می تواند مستقل، انفرادی یادرگروه دونفره شرکت کنند.موضوع در بخش معلمان شامل روش هاوطرح درس های خلاقانه آموزش نور، آزمایشگاه نور، نمایشگاه نورو... است.

برای کسب اطلاعات بیش تر به سایت اتحادیه معلمان فیزیک ایران مراجعه شود.

/ 0 نظر / 22 بازدید