تقویم اجرایی گروه فیزیک

تقویم  اجرایی گروه فیزیک گروههای آموزشی متوسطه منطقه یک تهران سال تحصیلی 89-88

سه ماهه سوم

 

سه ماهه دوم

سه ماهه اول

نام فعالیت

 

 

28 / 9 /88

برگزاری همایش ها

 

 

14:30 الی 17:30

همایش نانو تکنولوژی

 

 

 

 

برگزاری مجامع

 

 

 

20/ 8/ 88

- مجمع اول

 

18 / 12/ 88

 

- مجمع دوم

 

 

 

 

برگزاری کارگاهها

 

 

20 / 8 / 88

- کارگاه آموزشی آزمایش با وسایل ساده

 

18 / 12 / 88

 

- کارگاه آشنایی دبیران با آزمایشگاههای مجازی

 

 

 

برگزاری بازدیدهای علمی

 

نیمه اول دیماه

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید