تشویقی

با سلام

بر اساس بخشنامه ارسالی اسفندماه گذشته تشویقی همکارانی که رتبه در طراحی سوال گرفتند و همچنین همکارانی که در برگزاری مسابقات آزمایشگاهی همکاری و داوری کردند صادر و در گروه است. لطفا جهت دریافت روز دوشنبه به گروه مراجعه کنید.

/ 0 نظر / 32 بازدید