همایش درس پژوهی

این همایش با همکاری گروههای اموزشی منطقه و با حضور ریاست محنرم منطقه و معاونت محترم در محل سالن همایش اداره منطقه یک اموزش و پرورش تشکیل شد . در این همایش ابتدا کلیپی از یونیسف در مورد مدرسه و درس پژوهی پخش شد سپس جناب اقای صادق پور ریاست محترم و سرکار خانم مقدم معون ایشان در مورد درس پژوهی ، اهمطت و نتاایج ان کطالبی را بیان کردند . خانم عصمتی چگونگی اجرای طرح در سطح مدارس منطقه را بیان کردند و در ادامه ، جلسه با مدیریت سرکار خانم مدیری ، مدیر گروههای اموزشی منطقه بصورت پرسش و پاسخ برگزار شد.
/ 0 نظر / 24 بازدید