اطلاعیه

بسمه تعالی  باسلام ضمن تبریک سال جدید وارزوی کامیابی وسرافرازی برای کلیه دبیران به خصوص دبیران فیزیک مناطق نوزده گانه به اطلاع دبیران فیزیک منطقه یک می رساند . همان گونه که در دومین جلسه گروه اطلاع رسانی شد . ارزشیابی اوراق امتحانی دیماه  به اتمام رسیده است لذا از کلیه همکاران تقاضا دارد جهت مطلع شدن از چگونگی وضعیت ورقه خود در تاریخ٢٩/ ١/٨٩ و٣١/١/٨٩ درساعت اداری در  محل گروههای آموزشی حضور بهم رسانیده وهرگونه پیشنهاد یاانتقادی دارند مطرح نمایند .گروه فیزیک منطقه یک

/ 0 نظر / 4 بازدید