تبریک

هر انسانی دو آموزنده دارد :

یکی روزگار ،و دیگری آموزگار

اوّلی به بهای زندگی ات به تو می آموزد                     

دومی به بهای زندگی اش!

                                           (( روز معلم بر شما مبارک))

/ 0 نظر / 3 بازدید