دریاهایی که با یکدیگر مخلوط نمی شوند

امواج داخلی دریاها

«او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج یده لم یکد یراها و من لم یجعل اللّه له نوراً فما له من نور» (سوره نور، آیه 40)

بطور کلی محیط تاریک دریاهای عمیق در کتاب اقیانوس به صورت ذیل تشریح شده است:
«تاریکی در دریاهای عمیق و اقیانوس ها حدوداً از عمق 200 متری و کمتر از آن آغاز می شود.و نور وجود ندارد و در عمق بیش از 1000 متر، هیچ نوری وجود ندارد».

امروزه ساختار کلی دریاها، خصوصیت موجودات زنده در آنها، میزان شوری آب دریاها و حجم، مساحت و عمق آنها شناخته شده است.

غواصان به مدد تکنولوژی پیشرفته، این امکان را برای دانشمندان فراهم آورده اند تا اطلاعات مذکور را بدست آورند.

انسان نمی تواند تا عمق بیش از 40 متری دریا پایین برود، مگر با کمک وسائل مخصوص همچنین انسان نمی تواند در عمق 200 متری اقیانوس ها بدون کمک و تجهیزات به زندگی خود ادامه دهد. به این دلایل دانشمندان اخیراً و به تازگی این اطلاعات دقیق را در مورد دریاها بدست آورده اند.

اندازه گیری که به کمک تکنولوژی پیشرفته انجام شده است نشان داده که 3 تا 30 درصد از نور خورشید از سطح دریا منعکس می شود.همچنین تقریباً همه طیف های نور یکی پس از دیگری تا عمق 200 متری جذب آب دریا می شود به جز رنگ آبی.

این مسأله علمی در آیه 40 سوره نور در1400 سال پیش مشخص شده است.
بدون شک این یکی از معجزات قرآن است، در عصری که هیچ تجهیزاتی در دسترس بشر نبوده تا به اعماق اقیانوس ها دست یابد، چنین اطلاعاتی توسط قرآن ارائه گردیده است.

دانشمندان به تازگی کشف کرده اند که موج های داخلی در دریاها وجود دارند که بر روی سطح میانی بین آب های با غلظت تشکیل می شوند.

این حقیقت علمی که 14 قرن پیش توسط قرآن ارائه شده، توسط دانشمندان امروزی، اخیراً کشف شده است.
آب های عمیق غلظت بیشتری از آب های فوقانی دارند.امواج داخلی همچون امواج سطحی عمل می کنند.آنها می توانند مانند امواج سطحی همه چیز را درهم بشکنند.امواج داخلی با چشم قابل دیدن نیستند، ولی می توان با مطالعه و بررسی تغییرات دما، به وجود آنها پی برد.

عبارات بکار رفته درقرآن کریم کاملاً مطابق با توضیحات فوق است. بدون تحقیق و بررسی فقط می توان امواج سطحی دریا را مشاهده کرد و غیر ممکن است به وجود امواج داخلی پی برد.
پروردگار متعال در سوره نور، توجه ما را به نوع دیگری از امواج که در اعماق اقیانوس ها تشکیل می شود، جلب می کند.

نویسنده : مهدی بهرام شاهی

منابع: 

بشارت ، خرداد و تیر 1385، شماره 53

/ 1 نظر / 62 بازدید
رضایی

مطلب بسیار جالبی بود