اطلاعیه

بسمه تعالی

:با سلام و عرض تسلیت به مناسبت ایام عزاداری امام حسین  گروه فیزیک  به اطلاع کلیه دبیرستانهای شرکت کننده در جلسه مورخ ١۶/٩/٨٩میرسانداولین  کارگاه آمادگی دانش آموزان رشته فیزیک در تاریخ ٢١/٩/٨٩از ساعت ۵/١۴الی ۵/١٧در محل پزوهش سرای آسمان برگزار شد .گروه به دلیل تداخل کارگاه های فیزیک با کلاسهای فوق برنامه مدارس ,کارگاه های بعدی راپس از اجرای  مرحله اول مسابقات  برگزارمی نماید.          

                                                                                       گروه فیزیک منطقه یک

/ 0 نظر / 4 بازدید