اطلاعیه در مورد مقالات علمی فیزیک

با سلام بدینوسیله به استحضار کلیه همکاران فیزیک منطقه یک می رساند همانطور که در اولین مجمع گروه فیزیک مورخ ٣٠/٨/٨٨ به اطلاع همکاران حاضر در مجمع رسید موضوع مقالات و تاریخ آن به صورت زیر می باشد:

الف- تازه ترین یافتهخ های علم فیزیک

ب- طرح ها و ایده های نو در روش تدریس درس فیزیک

÷- ایده های قابل استفاده در مدارس هوشمند

ت- کاربرد علم فیزیک در زندگی روزمره

ث- بررسی میزان مقبولیت و جذابیت کتابهای فیزیک دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان

مهلت ارسال مقالات

مرحله اول: تا تاریخ ٣٠/٩/٨٨

مرحله دوم : تا تاریخ ٣٠/١٢/٨٨

گروه تقاضا دارد یک هفته زودتر مقالات ارسال شود

                                                                 گروه فیزیک منطقه یک

/ 0 نظر / 6 بازدید