شب یلدا همیشه جاودانی است         زمستان را بهارزندگانی است 

شب یلدا شب فر و کیان است            نشان از سنت ایرانیان است 
                                        یلدا مبارک

 


/ 0 نظر / 22 بازدید