دومین کارگاه آزمایشگاه فیزیک و سومین کارگاه گروه فیزیک

با درود
پیرو بخشنامه ارسالی به مدارس دومین کارگاه آزمایشگاه با حضور جناب آقای شمسایی روز یک شنبه 8 بهمن ماه از ساعت14/30تا15/30در محل دبیرستان فرزانگان 2 تشکیل خواهد شد. در این جلسه با توجه به نظرسنجی از شما عزیزان شرکت کننده در جلسه ، ارمایشاتی که پیشنهاد و درخواست اجرای آن را کرده اید انجام خواهد شد و مطالب علمی مربوط به آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
به امید دیدار
/ 0 نظر / 24 بازدید