پاسخ مساله 18 و 19 از فصل 2 فیزیک 3 رشته ریاضی

پیرو جلسات هم اندیشی کتاب درسی فیزیک 3 برگزار شده در منطقه یک و با توجه به پرسش های مطرح شده در این جلسه پاسخ دو مساله چالش دار ( 18 و 19 ) پایان فصل 2 رشته ریاضی به شرح زیر است:( پاسخ  مساله ها را جناب آقای شریف زاده از مولفین کتاب درسی فیزیک ارائه نمودند که از ایشان کمال تشکر را داریم.) 

/ 0 نظر / 23 بازدید