همکار محترم سرکار خانم خواجه نوری :

درگذشت برادر بزرگوارتان رابه شما وخانواده محترم تسلیت عرض نموده و از خداوند منان

برای شما ووابستگان طلب صبر می نماید.               گروه فیزیک منطقه یک