با سلام

بدین وسیله به اطلاع کلیه ی همکاران  فیزیک شرکت کننده در کارگاه سئوالهای مفهومی  می رساند جهت دریافت CD سئوالات مفهومی اهدایی آقای شمسایی

هر روز در ساعات اداری به گروههای آموزشی متوسطه واقع در اداره ی آموزش وپرورش منطقه یک مراجعه فرمایند

                                                                                             باتشکر

                                                                                 گروه فیزیک منطقه یک