با سلام :به اطلاع کلیه همکاران فیزیک منطقه و مناطق نوزده گانه می رساند اولین جلسه ی دوره ی ضمن خدمت با عنوان تحلیل محتوی درسی در   تاریخ ٢۶/١٠/٨٨ از ساعت ٣٠/١۴ الی ٣٠/١٨ در محل پزوهش سرابرگزار  می گردد .گروه فیزیک منطقه یک