تقویم  اجرایی گروه فیزیک گروههای آموزشی متوسطه منطقه یک تهران سال تحصیلی 89-88

سه ماهه سوم

 

سه ماهه دوم

سه ماهه اول

نام فعالیت

 

 

28 / 9 /88

برگزاری همایش ها

 

 

14:30 الی 17:30

همایش نانو تکنولوژی

 

 

 

 

برگزاری مجامع

 

 

 

20/ 8/ 88

- مجمع اول

 

18 / 12/ 88

 

- مجمع دوم

 

 

 

 

برگزاری کارگاهها

 

 

20 / 8 / 88

- کارگاه آموزشی آزمایش با وسایل ساده

 

18 / 12 / 88

 

- کارگاه آشنایی دبیران با آزمایشگاههای مجازی

 

 

 

برگزاری بازدیدهای علمی

 

نیمه اول دیماه

 

 

- پارک تفریحی علمی فن آموز

نیمه اول اردیبهشت ماه

 

 

- مرکز نجوم

 

 

 

 

برگزاری مسابقه علمی

 

 

پس از اعلام تاریخ توسط سازمان

- خلاقیت و نو آوری

 

بهمن ماه

 

- مسابقه علمی کارگاهی و آزمایشگاهی دانش آموزان

 

 

30 / 8 / 88

- فراخوان مسابقه علمی مهارتی دبیران پایه اول

آخرین مهلت دریافت مقالات : 24/9/88

1- فراخوان مقاله در مورد نانو تکنولوژی

آخرین مهلت دریافت سوالات از همکاران 26/8/88

2- تهیه سوالات استاندارد مفهومی فصل 5 فیزیک

آخرین مهلت دریافت مقالات همکاران : 15/10/88

3- فراخوان تامین محتوای علمی وب لاگ

20/11/88

4- فراخوان تهیه لوح فشرده از فعالیتهای آزمایشگاهی همکاران

20/9/88 و 15/12/ 88

5- فراخوان ارائه مقاله ( آموزش فیزیک )

طول سال تحصیلی

6- تهیه بانک سوالات آزمایشگاهی

طول سال تحصیلی

7- ارسال بسته ی آموزشی

30/8/88

8- فراخوان تهیه راهنمای معلم