با سلام

همکاران محترم ،جدول بارم بندی کتب فیزیک با توجه به آخرین تغییرات ارائه می شود.

جهت مشاهده به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

www.tehrangam.ir

گروه های آموزشی متوسطه>گروه فیزیک

باتشکر

گروه فیزیک منطقه یک