امشب این دل یاد مولا می کند


لیلة القدر است و احیا می کند


بشنو ای گوش دلها بی صدا


 نغمه ی فزت و رب الکعبه را ...


ایام شهادت مولا امیرالمومنین علی(ع) تسلیت باد