تصاویر جدید فضایی از نقاط مختلف جهان در شب نشان داده که کشورهای غربی در مقیاس سرسام‌آوری از اتلاف انرژی و آلودگی نور قرار دارند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در هنگام شب، لندن مانند یک نقطه سوزان دیده شده که می‌تواند تنها با نمایش نور خود برق مورد نیاز ایرلند را تامین کند.

در این تصویر می‌توان به مقایسه کشورهای جهان سوم در آفریقا، آمریکای جنوبی و بخشهای وسیعی از آسیا پرداخت که تقریبا در تاریکی کامل هستند.

هر ساله لندن به مصرف 150 هزار گیگا وات ساعت انرژی می‌پردازد که با مصرف کشورهایی مانند پرتغال و یونان برابر است.

در حال حاضر 50 درصد از جمعیت انگلیس قادر به مشاهده ستارگان زیادی نیستند چرا که آسمان شب با آلودگی نور اشباع شده است.


این تصاویر توسط یک دانشمند موسوم به فلیکس فاراند دشینس با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ماهواره‌ها ایجاد شده که به تاکید بر تضاد میان جهان اول و جهان سوم می‌پردزاند.

این تصاویر نمایی از منطقه پر جمعیت رود نیل در مصر ارائه کرده که مانند یک راه سوزان در میان تاریکی شمال آفریقا مشخص بوده، در حالیکه ژاپن کاملا غرق در نور است.

در این تصاویر آمریکا در شی درخشیده اما در جنوب مرزهای آن، کشورها تقریبا بدون نور بوده و در آسیای مرکزی، هند و استرالیا به ندرت چراغ روشنی دیده می‌شود

تصویر ماهواره‌ای از انگلیس و اروپا در شب


 

آمریکا بااوج مصرف انرژی درسواحل شرقی درهوستون، تگزاس وسانفرانسیسکو ولس‌آنجلس درساحل غربی


تاریکی درکشورهای جهان سوم در آفریقا در کنار درخشش قاهره در کنار رود نیل در مصر


نیمکره غربی زمین ومقایسه مصرف انرژی اروپا با آفریقا وآسیا با درخشش لندن، پاریس و مسکو


کانادا و آمریکا غرق در نور در کنار تاریکی بخشهای شمالی