یک فضاپیمای ناسا از انفجار خورشیدی که ماه گذشته(13آوریل) رخ داده تصاویری تهیه کرده و دانشمندان سازمان رصد دینامیک خورشید این تصاویر را منتشر کرده‌اند.

 دانشمندان سازمان رصد دینامیک خورشید که از سازمانهای ناسا محسوب می شود این تصاویر را با جمله " انفجار بزرگ اکنون در خورشید رخ می دهد" منتشر کرده اند.

ناسا اعلام کرد: تشعشعات یا فوران های خورشیدی انفجارهای بزرگی هستند که در سطح خورشید صورت می گیرد که میزان گرمای آن به میلیونها درجه می رسد و انرژی حاصل از آن به اندازه یک میلیارد مگاتن تی ان تی است.

مقامات سازمان رصد دینامیک خورشیدی اظهار داشتند: این تشعشات انفجاری در امتداد لبه شرقی خورشید رخ داد و طی آن میزان قابل توجهی از پلاسمای خورشیدی از آن خارج شد.

فضانوردها قدرت تشعشع خورشیدی را با سه حرف C، M و X بیان می کنند. تشعشعات کلاس C ضعیف ترین رویدادها، طوفانهای کلاس X قوی ترین انفجارهای خورشیدی هستند و تشعشع ماه گذشته به عنوان کلاس M ثبت شده که در اندازه متوسط قرار می گیرد.

ازجمله تاثیرات تشعشع نوع M روی زمین مختل شدن امواج رادیویی وشفق های قطبی است  که ساکنان کشورهای نزدیک فطب می توانند آن را مشاهده کنند

http://www.hupaa.com/page.php?id=20120418051139003


شفقهای قطبی در پی تعامل ذرات پر انرژی خورشیدی با اتمسفر زمین به وجود آمده و مناظر خیره کننده ای را در آسمان زمین به وجود می آورندhttp://2ba2.com/astronomy/astronomical-images/20351/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3