بسم الله الرحمن الرحیم

بدین وسیله به اطلاع می رساند زمان برگزاری مرحله ی دوم مسابقات آزمایشگاهی و کارگاهی به سه شنبه 23 اسفند 1390 تغییر یافت.

اسامی برگزیدگان مرحله ی اول ومحل برگزاری مرحله ی دوم متعاقباً اعلام می شود.

                                                                                     باتشکر

                                                                      گروه فیزیک منطقه یک تهران