باسلام و احترام

بدین وسیله به اطلاع می رساند گروه فیزیک اداره کل اقدام به برگزاری مسابقه ویژه دبیران نموده است.

موضوع مسابقه:

تهیه ی فیلم از الگوی تدریس ساخت گرا (حداکثرمدت زمان فیلم 30 دقیقه)

جهت آشنایی با الگوی تدریس ساخت گرا به سایت www.tehrangam. گروه فیزیک مراجعه شود

زمان شرکت در مسابقه:

کلیه ی دبیران علاقمند 2 نسخهاز CD فیلم را تا تاریخ 12/11/90  به گروه فیزیک منطقه ارسال نمایند. 

                                                                                  باتشکر

                                                                         گروه فیزیک منطقه یک